Monthly Archives: January 2016

DECLARAȚIE PUBLICĂ, 23 ani de masonerie, 24 IANUARIE 1993 – 24 IANUARIE 2016,

La 24 ianuarie 1993, în Bucureşti, la Casa Vernescu, Sala Oglinzilor, a avut loc Conventul Masonic de constituire a Marii Loji Naționale din România. Au fost prezenți francmasoni de frunte de la Marele Orient al Italiei, însoțiti de Marele Maestru, Il:.Fr:. Guliano di Bernardo, precum și Mari Maeștri din America. La Conventul Masonic a fost ales primul Mare Maestru, Il:. Fr:. Nicu FILIP, care a fost instalat și consacrat, de Marele Maestru, Fr:. Guliano di Bernardo, încredințându-i-se toate drepturile și prerogativele masonice pe întreg teritoriul României. Este aproape de finalizare, o lucrare viitoare a Centrului Regional de Studii Francmasonice Paris București, în care vor fi prezentate toate detaliile, fotografiile, în legătură cu începuturile francmasoneriei, după 1989.

Împreună cu Il:. Fr:.Nicu Filip, am demascat pentru prima dată corupţia din Marea Lojă Națională din România, protestând împotriva devierilor francmasonice de la calea iniţiatică, trăgând un puternic semnal de alarmă pentru întreg Ordinul Masonic Român și societatea profană. Împreună am continuat o lucrare masonică  regulară, tradiţională, spirituală, convocându-i pe fraţii din Marea Lojă Națională din România în 2002, la Conventul Extraordinar din 13 -14 aprilie de la Braşov, unde Il:.Fr:.Nicu Filip, m-a instalat Mare Maestru, transferându-mi toate puterile masonice, lumina și sabia masonică, Decretele și Patenta de constituire a MARII LOJI NAȚIONALE A ROMÂNIEI – Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice .

MAREA LOJĂ NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI-Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice, a lansat clasei de intelectuali a țării, o provocare  în acest sens, de acum 13 ani și mai bine, declarând public că masoneria face front comun împotriva corupției, relei credințe, obscurantismului și extremismului de orice fel.Am propus și făcut pași remarcabili și apreciabili în ceea ce a însemnat regenerarea Ordinului, redarea prestigiului într-o infimă masură, dar cel  mai important este că, am reluat și continuat relațiile cu Marea Lojă a Franței, semnând Tratatul de Amiciție și Recunoaștere Reciprocă la 12 decembrie 2002, singura Obediență din lume, care a găzduit francmasoneria româna în exil, pe timpul celor 45 de ani de comunism. Am crezut în lucrarea masonică și în Marele Arhitect al Universului, am crescut numeric, calitativ, avem recunoașteri masonice internaționale cu Mari Loji de peste hotare , semnând peste 89 de Tratate de Amiciție și Recunoaștere Reciprocă , am semnat în 2003, Tratatul și Cartea Masonică Albă a Confederației Marilor Loji Unite ale Europei, suntem Membrii în Asociația Muzeelor, Librăriilor, Bibliotecilor, Arhivelor Masonice cu sediul la Bruxelles, (A.M.M.L.A.) prin Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris București, semnând Certificatul de Membru A.M.M.L.A., fiind astfel independenți și integrați în marea familie masonică universală .

Am explicat toate acestea pentru a cinsti pe deoparte memoria Il:.Fr:. Nicu Filip și pentru a reliefa sacrificiile și truda sa, ca promotor al acestor evenimente necesare și  morale, de după 1989, care zicea:

„ Convocarea și instalarea mea ca Mare Maestru, voiesc a fi în 24 ianuarie, când  sărbătorim Unirea Principatelor Române din 1859, la care noi fraţii am avut o contribuţie însemnată. Cred că iubindu-mi țara trebuie să practic cultul trecutului, al istoriei, cult pe care să îl cunoaştem, sa îl omagiem și pentru care, să păstrăm o vie recunoştinţă înaintaşilor noştri”.

Iată, au trecut 23 ani de atunci și parcă a fost ieri.

Noi fraţii din MAREA LOJĂ NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI-Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice, ne-am angajat pe deplin pe drumul iniţiatic al Ordinului Francmasonic Român, lucrăm cu regularitate și respectăm cu stricteţe regulile masonice universal acceptate.

Fraţii noşti care întreprind studii și cercetări asupra arhivelor masonice româneşti și asupra celor primite din alte țări prin intermediul Centrului Regional de Studii Francmasonice Paris București și a MARII LOJI NAȚIONALE A ROMÂNIEI – Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice, au constatat că aici a existat o masonerie pură, începând cu peste 5-7 mii de ani în urmă. Un exemplu edificator îl reprezintă Templele Tracilor și Geto-Dacilor,vechi de peste 5-7 mii de ani, Plăcuțele de la Tărtăria, vezi Gânditorul de la Hamangia, vezi Statuetele Feminine  din lut de la Muzeul Dunărea de Jos, din Călărași. Nu le putem considera masonerie pură ? Noi ca fii ai dacilor închinători la un Dumnezeu unic și nevăzut, nu putem să ținem sus flacăra învățăturii noastre milenare ? Noi oare nu putem să recunoştem pe Eminescu ca fiind „masonul fară șorț ”, pe Meşterul Manole ca fiind un adevărat Hiram, pe Zalmoxe, ca unul din cei mai mari inițiați ai timpurilor, incluzandu-l în marele lanț al marilor inițiați pe care îi pomenim în ritualurile noastre masonice și aşa mai departe ? Eminescu prin meditațiile lui asupra demiurgului și renașterea sufletului, ce se desprind din poeziile sale filosofice, pur și simplu te cutremură, toată opera lui este fecundată numai de adevăruri masonice. Nicolae Iorga, mărturisea: „două mari genii au născut poporul român, Zamolxe și Eminescu”. Tot el consemna: „Eminescu stăpanea cu desăvârșire cunoștiința trecutului românesc și era perfect inițiat în istoria universală”. Karl Fridrich Vollrauth Hoffmdnn, în cercetările privind tipologia poporului român, prezentate în Beschreibung Den Erde, 1824, Vol. II, partea a IV-a, Pag. 3074, al 2[48], redate de Gabriel Gheorghe, zice : “Acest popor unit și ridicat prin instrucție la cea mai înaltă civilizație, ar fi apt să se afle în fruntea culturii spirituale a umanității. Și ca o completare, limba sa este atât de armonioasă și bogată, că s-ar potrivi celui mai cult popor de pe pământ.”

Se impune deci a privi masoneria universală, cu alte dioptrii și nu cu cele de acum 300-700 de ani în urmă, astfel că masoneria română trebuie armonizată și cu ideile ortodoxismului local, care ar facilita schimbări foarte productive în țara noastră. Peste 2 ani, în 2017, se împlinesc 300 de ani de la Anderson , marele pastor protestant care a rescris în cheie protestantă Constituțiile masonice, declanșând un razboi pe față catolicilor, astfel curgând apoi o serie de bule papale împotriva masoneriei. Vai ce moment nefast. Masoneria nu a început cu Anderson, sper ca Marea Lojă Unită a Angliei, să-și revizuiască din 2017 atitudinea față de întreaga masonerie a lumii.

Misterele majore, sau brațul vertical al crucii, nu constituie masonerie, ci se ocupă mai mult de chestiuni ezoterice. In masonerie se constituie tradiția biblică, creștină. Între discipolii lui Iisus, nu toți erau pregătiți ca să înțeleagă în mod direct învățătura lui atunci, Marele Inițiat, Maestrul Iisus, le vorbea în parabole, în pilde, care pentru noi nu sunt altceva decat instrumente ritualistice de construcție operativă a  masoneriei de azi. Masoneria are rădăcini în epoca dinaintea creației omului, atunci când Dumnezeu a creat Universul, numai că noi astăzi o cunoaștem ca fiind produsul activităților constructive ale vechilor călugări benedicteni din Franța, Spania secolelor 8 și 9, era noastră.Trebuie să știți, că masoneria de azi reprezintă o îngemănare între tradiția ebraică veche susținută prin cuvintele sfinte și cele de trecere, toate fiind de origine ebraică. În schimb Templul Masonic, cu întregul lui simbolism, sunt de origine creștină și reprezintă uniunea între macrounivers și omul care nu este altceva decat micro-universul. Intre vechii masoni au existat și încă mai există, preoții, filosofi adânci de-ai noștri, toți buni români. Este bine ca pe aceștia să îi căutăm, consultăm, ascultăm, pentru a face primii pași în formarea unei baze de date, pentru frumoasa zidire spirituală ce suntem dispuși să o împlinim, toți cei din MAREA LOJĂ NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI-Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice. Este absolut necesar ca să cunoaștem pe toți cei care aparțin sau au aparținut unei sfere de viață spirituală puternică, domeniu de care are nevoie masoneria în România.

Ne dorim o masonerie operativă, constructivă, o masonerie cu specific românesc, o masonerie româneasca, adică pe interesul românilor și în dependență directă de cultura noastră milenară. Aşa cum Marea Unire, s-a produs prin voinţa tuturor românilor „de” aceeaşi limbă, tot aşa noi fraţii de astăzi, trebuie să ne constituim ca germeni ai unificării în acest colț de lume, bazată pe criteriile spiritualităţii, ale filocaliei creştine și ale ortodoxismul, neputând uita că ortodoxismul este o ramură a creştinismului mult mai plină de simboluri și trăiri interioare decât oricare altă religie a lumii. Masoneria operativă, constructivă, de tradiţie pură, este pentru noi ca o manuşă, este exact ce ni se potriveşte cel mai mult nouă, celor din lumea ortodoxă. Spiritualitatea. Nimic altceva.

In ortodoxism, Dumnezeu se simte și de acest fel de simţiri, aveam nevoie noi, ca masoni constructori. Pentru că dacă ajungem să îl simţim pe Dumnezeu în noi, suntem capabili să îl înţelegem pe Marele Arhitect al Universului. Un rol deosebit în unitatea și continuitatea neamului daco-românesc, l-a avut Biserica Ortodoxă. Apostolul Andrei, primul nostru evanghelizator al geto-dacilor, arată că noi suntem de drept și de fapt continuatorii dacilor.

Acest lucru trebuie să nu se uite, capitolul cu istoria geto-dacilor trebuie reintrodus în manualele școlare, Bogdan Petriceicu Hașdeu, cu studiul său :,,Perit-au Dacii?”, formulat cu peste 100 de ani în urmă, asteaptă răspuns astăzi: ce se întamplă cu dacii, au disparut din istoria Romaniei?

Pentru că este anul Eminescu, nu pot să nu zic că în 1878, Mihai Eminescu publica în ziarul “Timpul” următoarele cuvinte: “Nu există un stat în Europa Orientală, nu exista o țară de la Adriatica la Marea Neagră, care să nu cuprindă bucăți din naționalitatea noastră. Începând de la ciobanii din Istria, de la morlacii din Bosnia și Hertegovina, găsim pas cu pas fragmentele acestei mari unitati etnice în munții Albaniei, în Macedonia și Tessalia, în Pind ca și în Balcani, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia, până sub zidurile Atenei, apoi, de dincolo de Tisa începând, în toata regiunea Daciei Traiane, până dincolo de Nistru, până aproape de Odessa și de Kiev”.

Este foarte important ca să nu ne lăsăm dezrădăcinați nici ca și credință ortodoxă, nici ca limbă română strămoșească, pentru că astăzi se încearcă mai mult ca oricând acest lucru, sub privirile naive ale noastre.

De aceea 24 ianuarie al fiecarui an, este pentru noi, atât un simbol al masoneriei, însemnând 24 ianuarie 1993 –  instalarea Fr:. Nicu FILIP, ca Primul Mare Maestru ales după 1989, cât mai ales, unul dintre cele mai însemnate momente din istoria neamului, Unirea Principatelor Române de la 1859.

Așadar se împlinesc 23 de ani de la ceremonia masonică care a marcat reluarea activităților lojilor masonice pe întreg teritoriul României, din care au făcut parte francmasoni care au fost închiși în lagărele de exterminare comuniste, cu averile confiscate, familiile distruse, menținând totuși flacăra aprinsă continuu, fără a fii stinsă vreodată.

Glorie celor care și-au făcut pe deplin datoria și care ne amintesc de mărețul Act al Unirii Principatelor Române. Masoneria înseamnă elite, dar nu elite sociale, economice etc., ci elite care vine  de la verbul „a alege” –  aleşii. Se revine deci la zicala biblică : „…mulţi chemați puţin aleşi ” sau cum zice Pitagora: „daca nu eşti geometru, aici nu ai ce căuta și nu poţi intara în ordin”. Trebuie să fii dotat ca să înțelegi masoneria. Mulţi au intrat în masonerie, dar masoneria nu a intrat în ei. Nu orice piatră, indiferent de natura ei, este aptă a fi tăiată, șlefuită, prelucrată, pentru a-i reda forma cubică, forma utilă la construcția Templului interior, neconstruit de mână de om. Noi, francmasonii români trebuie să ne strângem într-un Colocviu Național și să ne concentrăm atenția și eforturile în edificarea și fortificarea francmasoneriei într-un model cu tradiții specifice românești.

Să construim o masonerie românească, pentru români și pe înțelesul românilor, o masonerie ritualică, tradițională, spirituală, morală și adanc înfiptă în izvorul nesecat al originilor noastre dacice, care este plămada etno-lingvistică din Carpați și de pe Dunarea de Mijloc până la mare, existentă cu cateva mii de ani înainte ca grecii și romanii să fi ieșit în lume.

Dacii au fost strălucitori, adevărați fii ai luminii, așa cum spunem că suntem noi masonii, se băteau fără teamă de moarte și mureau râzând, deoarece credeau că sufletele lor sunt nemuritoare, la fel cum noi masonii credem în nemurire.

Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română, să întărim frația pentru România, pentru a privii cu fruntea sus pe oricine, ocupându-ne astfel cu demnitate locul legitim pe care îl merităm în lume.

Cu un sincer La Mulţi Ani în 2016 fraţilor și cu dorința de iluminare întru desăvârșirea spirituală, vă doresc tuturor să găsiți calea inițiatică care vă poate conduce către împlinire.

Pace vouă cu înţelepciune și dragoste frăţească în Lumină.

Libertate, Egalitate, Fraternitate, oriunde v-ați afla.

 

Dr.Col.(R) Viorel DĂNACU

Mare Maestru,

Marea Lojă Națională a României-

Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice ,

Președinte ,

Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris București ,

,,Seratele Eminescu Jurnalistul”

Luni, 11 ianuarie 2016, Institutul Cultural Român, a găzduit ,,Seratele Eminescu Jurnalistul”, organizate de Uniunea Jurnaliștilor Profesioniști din România, condusă de Domnul Dinu Doru Glăvan.

A fost marcată împlinirea unui an de existentă a publicației ,,Cronica Timpului”, în care Ilustrul Frate Viorel Dănacu, Mare Maestru al MARII LOJI NAȚIONALE A ROMÂNIEI-Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice și Președinte al Centrului Regional de Studii Francmasonice Paris București, a acordat un articol-interviu Doamnei Doina Bârca( poet, scriitor român, jurnalist),intitulat : ,,Noi, francmasonii români, trebuie să gândim și să construim o masonerie pentru români, adică pe înțelesul românilor și în dependență directă cu cultura noastră milenară”, partea I.

Evenimentul a fost deosebit, au participat personalități marcante ale culturii românesti, foarte mare interesul despre Eminescu Jurnalistul, au fost prezentate aspecte mai puțin cunoscute, o atmosferă de înaltă ținută, cu o mare dedicație anului Eminescu, prin multitudinea de manifestări realizate și de alte organizații cum ar fi: Fundația literar-istorică,,Stoika”, reprezentată de Președintele acesteia Domnul Florian Laurențiu Stoica și Liga Culturală a românilor de pretutindeni, reprezentată de academicianul Victor Crăciun, Președintele Ligii.

Ilustrul Frate Viorel Dănacu, a fost prezent, însotit de un frate, dar nu a vorbit, cu toate că întrebat ulterior, a spus :

,,Evenimentul a fost extraordinar, dar sunt curios sa văd cum primesc istoricii noștri, articolul meu din publicația CRONICA TIMPULUI,  care a fost difuzată tuturor participanților.

Spun aceasta pentru că azi a devenit un paradox, ca noi românii să ne blamăm propriile genii, acuzând că mulți au fost omorâți de francmasoni, etc.. Nimic mai fals. Necunoașterea ramâne o armă de distrugere în masă pentru oamenii nepregatiți.

Trebuie să știe toată lumea, că toată opera lui Eminescu este fecundată numai de adevăruri masonice, cum după iniţierea lui Sadoveanu, acesta şi-a rescris opera. Omul care l-a iniţiat a fost un om fantastic. Este autorul unei lucrări care a zguduit lumea universală: Paradoxul Adevărului (Ştefan Lupaşcu).

Nicolae Iorga, în 1934, consemna: ,,Eminescu stapânea cu desăvârșire cunoștiința trecutului românesc și era perfect inițiat în istoria universală…două marii genii au născut poporul român, Zamolxis și Eminescu”.

De aceea noi îl declarăm pe Eminescu, masonul fără șort, unul din cei mai înțelepți în arta și tradiția poporului român.”

Speram ca mesajul nostru să fie primit cu bucurie de toți cei care simțim româneste, iubim patria noastră România, credem în Dumnezeu și nemurirea sufletului.

Frații din MAREA LOJĂ NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI-Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice și membrii Centrului Regional de Studii Francmasonice Paris București, vor realiza evenimente speciale despre Eminescu, pe durata întregului an 2016, unde vor fi prezentate foarte multe Planșe de Arhitectură( referate).

Dumnezeu să-i ocrotească pe români,

Marele Secretariat

,,SIMBOLISTICA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ, COLINDELE, NAȘTEREA DOMNULUI ISUS, MASA DOMNEASCĂ, BALADELE DUNĂRII”

Dragi români,

Am plăcerea deosebită de a vă împărtăși câteva din gândurile ale carui mesager sunt, pentru a vă umple sufletele cu bogația incomensurabilă a culturii noastre milenare reprezentată de tradițiile populare ale sărbătorilor de iarnă, colindele, nașterea mântuitorului nostru Domnul Isus Hristos, masa domnească, baladele Dunării.

Conducând de peste 16 ani o Lojă masonică, devenită în 2002, Lojă de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice, am transformat Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris-Bucureşti și MAREA LOJA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI-Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice,  într-un spațiu de cercetare a nevoilor societății românești și de identificare a căilor și mijloacelor necesare progresului și modernizării, reunind ca membrii sau vizitatori, pe frații care sunt preocupați de dezvoltarea gândirii masonice și de problemele cu care se confruntă societatea contemporană, devenind astfel una din coloanele de susținere istorică, socială și în cea mai mare parte metafizică a structurilor.

Lojile de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice, constituie dovada maturității gândirii masonice, prin adâncirea izvoarelor și convergența lor într-o entitate doctrinară constituțional filozofico masonică.

Suntem un popor atât de vechi, iar dacă generațiile de azi ar avea mai multe cunoștiințe, sigur am fi cei mai puternici și mai respectati în lumea întregă, acesta este și rostul nostru al francmasonilor români, să gândim și să construim o masonerie pentru români, adică pe înțelesul românilor și în dependență directă cu cultura noastră milenară”.

Un uriaș avantaj pe care îl avem noi francmasonii români, este acela că lucrăm într-un mediu în general foarte spiritual, cel al credinței în Dumnezeu, al religiei ortodoxe, ceea ce este extrem de important. Intrebați-i pe cei care locuiesc prin alte țări, cu populație de alte religii, ce simt ei și dacă există o diferență spirituală între ei și noi. Dragii mei, dacă în alte religii, Dumnezeu se studiază, în ortodoxism, Dumnezeu se simte, ceea ce este exact ce își dorește și ce trebuie să practice masoneria de la noi, să simțim Divinitatea din noi. Spiritualitatea. Nimic altceva. În ortodoxism Dumnezeu se simte și de acest fel de simțiri avem nevoie noi, ca masoni constructori. Pentru că dacă ajungem să îl simțim pe Dumnezeu în noi, suntem capabili să îl și înțelegem pe Marele Arhitect al Universului. De aceea afirm că masoneria din lumea ortodoxă trebuie să fie o masonerie mult mai operativă decât cea din lumea altor religii, deci mult mai folositoare omului conștient de necesitățile sale spirituale.

Cred că ușor, ușor, lumea rațională occidentală se va întoarce cu fața către lumina spiritualității orientale. Loja țărănească de la Hobița, precum și alte Loji țărănești, din cadrul Programului Național Masonic Sătesc lansat de mine cu ani în urmă, joacă un rol fundamental pentru viitorul masoneriei românești,țăranul român comportandu-se ca un ,,teolog” în viața lui, care își exprima atunci gândirea prin trăiri variate, poezie, cântare, promovând o masonerie de tradiție, o masonerie, atenție, constructivă, esoterică, contribuind astfel cu succes la îmbunătățirea relațiilor sociale, în România.

Rog din tot sufletul meu, pe toți francmasonii români, sa nu se mai piardă pe drumul masoneriei speculative, foarte mult raspândite în Europa, dar care nu este pentru ortodocși. Este bine să căutăm pe vechii masoni, preoți, filosofi de-ai noștri, toți buni români, sâ-i consultam, sâ-i ascultăm, pentru a face primii pași, pentru frumoasa zidire spirituală ce suntem dispuși să o împlinim.

Simbolistica Sărbătorilor de iarnă, trebuie adânc studiată de acum înainte, deoarece noi românii avem o simbolistică crestină, ciclică, prin existența unui sistem tradițional ancestral, conjugat cu simbolistica ezoterică a celor 12 apostoli ca 12 luni ale anului.

Sărbătorile de iarnă debutează odată cu lăsarea postului de Craciun,din 14 noiembrie, amintind aici de activitatea Apostolului Andrei în jurul Dunării și al Mării Negre, care este și patronul spiritual al României și până după Sfântui Ioan din ianuarie anul următor.

Vorbim de la mesajele biblice și însemnătatea lor în cultura tradițională populară românească, la codul vegetal creștin(vezi simbolistica Rodului pământului din Sfânta Biblie și din volumul personal : FRANCMASONERIA AȘA CUM A FOST), la simbolistica animală creștină( vezi simbolistica patronii lupilor, capul de lup, lupul alb, vulturul, pelicanul, peștele), până la simbolistica inițiatică aulică.

Ciclicitatea și repetarea anuală a sărbătorilor creștine în general , dar a Sărbătorilor de Iarnă în mod special, pe care noi le parcurgem pe tot parcursul vieții, ne oferă o creștere spirituală pe verticală, pentru mântuirea fiecăruia.

Vasile Băncilă, în Filosofia Vârstelor, 1997, p.33, 93 zice: …,,Nicăieri omul comun nu este mai valorificat și mai înobilat decât în folclor….”.

Iată, de ce am coroborat chiar din titlul Planșei de arhitectură, simbolistica creștină a săbătorilor de iarnă cu folclorul și tradițiile populare românești, deoarece totul este criptat ezoteric și simbolic foarte adânc în istoria noastră.

Invățăturile simbolurilor și alegoriile asociate cu o multitudine de sensuri creștine, sunt cele mai util de studiat astăzi, deoarece aici s-a dezvoltat o gândire creștină evoluată, apropiată de gândirea patristică, care au influiențat folclorul românesc, oferind o personalitate spiritualității noastre românești.Eu promovez de ani de zile construcția unei masonerii spirituale, pentru că noi dacă suntem astăzi încă, ca și popor, se datorează credinței, nu trebuie sa lăsăm desprinderea noastră de pamânt, așa cum se încearcă astăzi, de credintă, de aceea masoneria, lojile de ritualistică comparată și cercetări masonice trebuie să decripteze și să aiba curajul să și mărturisească adevărurile istorice.

Am să pornesc cu ce stiim deja din nenumăratele noastre vizite cu delegațiile Marilor Loji Masonice din lume pe care le-am făcut la Muzeul Prima Școală Românească din curtea Sfântei Biserici, cu hramul Sf. Nicolae, din Șcheii Brașovului, unde stând de mai multe ori în bancile originale ale lui Anton Pann, profesorul și preotul Olteanu, ne recita din volumele publicate de Anton Pann : ,,Versuri musicești ce se cântă la Nașterea Mântuitorului nostru Isus Hristos”, ,,Căntece de Stea sau versuri ce se cantă la Nașterea Domnului nostru Isus Hristos” 1848.

Colindele pe care unii le consideră laice, precreștine, sunt un ritual practicat la data fixa de Craciun, care nu poate fi sub nici o formă laic, colindele fiind cântate pe melodii de cântece de stea, pentagrama noastră masonică steaua cu cinci colțuri, fiind cele mai prețioase dovezi a obiceiurilor și credințelor din perioada introducerii creștinismului. Mă opresc aici cu această expunere succintă pentru a vă incita pe dumneavoastră să aprofundați în viitor aceste cercetări inițiatice ancestrale.

Colindele despre : lupta voinicului cu leul, vânătorilor metamorfozați în cerbi, ritualurile inițierii vânătorești, toate practicate de cetele masculine, foarte rar feminine, sunt ritualuri ale colindării purtatoare de mesje creștine pentru sfințirea lumii , anterioara celei augurale, așa cum spune distinsa doamnă academician Sabina Ispas, în prestigioasa lucrare a dânsei, intitulată:,, Rosturi și Moravuri de Odinioară”, editura Etnologica, 2012.Un om de o mare cultură, o enciclopedie vie a folclorului nostru românesc.

Acest sacru cultural este realizat de oficianții colindătorii, bărbați.Colindele noastre românești presărate cu o simbolistică masonică incredibilă, sunt o dovadă atât pentru biserica noastră ortodoxă, cât și pentru masonerie, a modalitaților cum a înteles poporul român învățătua creștină, arta sacertodală, arta regală, pentru continuarea trăirii și trecerii spre o treaptă superioară, ascendentă, pentru cunoașterea și primirea învățăturii, care sa-i asigure mântuirea și viața veșnică.

Sf. Grigorie face referire la ,,cele trei mari lumini”: 1)Dumnezeu, ,,Lumina cea mai stralucitoare, inefabilă, 2)Îngerii,, o comunicare și revărsare cu prima lumină, și 3)omul al carui spirit este luminat de lumină primordială, care este Dumnezeu.

Iată dragi frați ce asociere trinică incredibilă, exact ceea ce în masonerie o regăsim tot prin cele trei mari lumini: Sfânta Biblie, adică Dumnezeu care este lumina și dătător de lumină, Apostolul Ioan care este luminator al oamenilor și noi oamenii, creștini , care încă de la începuturi se numeau ,, fii luminii”, constructori de suflete veșnice, temple ale nemuriri și simbolurile care o nimbează, decodate pentru comunicarea și strălucirea adevarului care naște din lumină, asemenea îngerilor.

Nu o să fac o prezentare a evenimentelor religioase din perioada sărbătorilor de iarnă, Sfântul Andrei, Sfântul Nicolae, nașterea mântuitorului nostru Isus Hristos, Sfântul Ștefan, Sfântul Vasile, Sfântul Ioan, Boboteaza, pentru că sunt sărbători cunoscute, cu tradiții respectate an de an de toți creștinii, fără a uita Sf. Mc. Hermes din ultima zi a anului și Sf. Ierarh Silvestru din a doua zi a anului.

Nașterea Domnului Isus Hristos, care este  ,,lumina a lumii”și ,,Soarele dreptății”, colindele, studiul de ansamblu al relațiilor colinde-foc-lumină-divinitate, sunt doar câteva incitări la o aprofundare a simbolisticii creștine, inițierea însemnând o reinviere care îmbogațește și perfecționează omul, continuu.

Masa domnească despre care vreau să vă vorbesc, se referă la mâncarea și băutul în comunități, cu diferite ocazii, în comun. Antonio Maria del Chiaro, vorbește de tipicul după care se cânta muzica la o masă domnească: „După salve, se pornesc muzicele, adică trâmbițele, tobele, țimbalele,flautele etc., iar înăuntru cânta muzica bisericească”.Această masă domnească în terminologia românească se numește Agapă, adică masă comună frățească la vechii creștini, ospăț intim , prietenesc.

 Antonio Maria del Chiaro, povestește ordinea așezării mesenilor, în frunte cu Principele, a banului, vornicului, logofătului, spătarului, vistiernicului, clucerului,postelnicului,paharnicului,stolnicului,comisului,slugerului,medelnicerul,șerdarul, pitarul, cămărașul de ocne, aga, armașul.Aceste mese erau frecventate decât de bărbați.

Iată cum Agapele noastre fraterne de după ținutele ritualice masonice, sunt la fel organizate într-o anumita ordine a demnitarilor și oficierilor lojei, asemenea celei de care ne vorbește francmasonul Antonio Maria del Chiaro.Apoi exista anumite obiceiuri despre care francmasonul Antonio Maria del Chiaro ne vorbește și anume că: la la valahi nu este obiceiul să se ceară de băut, ci se asteapta invitația gazdei care oferă de băut în același pahar, exact ce vezi în casele bătrânești românești, bunul simț.

Masa domnească este facută în ziua de Crăciun, la cumpăna dintre ani, tocmai pentru a marca simbolistica renașterii, reorganizării, reîntoarcerii la viața primordială, spirituală, la curațenia sufletului, pentru pășirea în noul an, cu o dorință care să se împlinească, pe care fiecare și-o pune în gând.

Despre masa domnească, agapele fraterne se pot aprofunda studii deosebite pe care vă invit să le facem în viitor.

Baladele Dunarii, le pun în discutie, nu atât ca și legatură cu sărbătorile de iarnă, dar îmi doresc foarte mult să începem să studiem cultura danubiană regională, studii pe care le vom prezenta la Conferința Internațională Masonică Danubiană din octombrie 2016 .

Dunarea este o punte, un  drum, o graniță și o cultură .

Sub această deviză, noi francmasonii trebuie să renaștem în mentalul generațiilor de azi, că Dunarea a influiențat în mod pozitiv, chiar a completat identitatea noastră culturală romanească.

Mulțumesc încă odată învațăturilor primite de la doamna academician Sabina Ispas, pentru întinsa cunoaștere a luminii care se naște din Adevăruri. Adevărurile relatate de domnia sa și prezentate în cheie masonică de mine, evidențiază rostul unor posibile cercetări și studii masonice interdisciplinare, comparative, care sunt necesare generației de azi și de mâine, având în vedere că avem un izvor nesecat al patrimoniului cultural, tradițional și spiritual românesc, unic în lume.

Dragii mei,

Am să inchei prin a vă spune că ceea ce începem să construim de azi înainte prin muncă, construcția fiecăruia, în viitor, este esențiala pentru redobândirea prestigiului pe care masoneria cândva l-a avut. Această muncă este grea și cere sacrificiu, pe care nu toți masonii sunt dispuși să o facem, dar am convingerea că noi Lojile de Ritualistica Comparată și Cercetări Masonice o vom realiza în timp.

Vă doresc un an plin de rezultate foarte bune și satisfacții pe masură.

Am zis !

Col.(R.)Dr.Viorel Dănacu 33

Mare Maestru

MAREA LOJĂ NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI-

Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice

Președinte,

Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris București